Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Názory občanov na budúcnosť Slovenska 2008
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej t3b

Názov: t3b
Popis premennej: Zásady

Znenie otázky:
Teraz Vám budem čítať dvojice zásad, ktoré sa týkajú riadenia spoločnosti. Z každej dvojice vyberte tú, s ktorou viac súhlasíte.

PopisHodnota Frekvencia*%*
Dosahovanie čo najvyššej ekonomickej výkonnosti 1 379 33.66
Zabezpečenie pokojného života ľudí 2 743 65.99
Sysmiss 4 0.36

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1122
Minimálna / maximálna hodnota: 4 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.