Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Názory občanov na budúcnosť Slovenska 2008
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej t17c

Názov: t17c
Popis premennej: Možnosť postupu v zamestnaní, kariéry

Znenie otázky:
Aké dôležité sú pre Vás pri výbere zamestnania nasledujúce skutočnosti? Možnosť postupu v zamestnaní, kariéry

PopisHodnota Frekvencia*%*
veľmi dôležité 1 364 32.33
dôležité 2 466 41.39
málo dôležité 3 253 22.47
nevie 4 36 3.2
Sysmiss 7 0.62

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1119
Minimálna / maximálna hodnota: 7 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.