Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Názory občanov na budúcnosť Slovenska 2008
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej t21d

Názov: t21d
Popis premennej: Vysťahovať sa mi bráni - D

Znenie otázky:
Ktoré skutočnosti by Vám osobne najviac bránili vysťahovať sa do cudziny? Možno uviesť viac odpovedí.

PopisHodnota Frekvencia*%*
Pripútanosť k vlasti a domovu 1 0 0
Možnosť uplatniť sa a urobiť kariéru aj na Slovensku 2 0 0
Záväzky k rodine a partnerovi, potreba starať sa o nich 3 0 0
Slabá znalosť cudzieho jazyka 4 7 0.62
Neochota opustiť priateľov 5 10 0.89
Obavy z problémov v cudzom prostredí 6 23 2.04
Kultúrna odlišnosť cudzích krajín, ťažké prispôsobenie 7 17 1.51
Nedostatok užitočných známostí, kontaktov v cudzine 8 17 1.51
Môj vek 9 32 2.84
Iná odpoveď 10 0 0
Sysmiss 1020 90.59

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 106
Minimálna / maximálna hodnota: 1020 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.