Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Názory občanov na budúcnosť Slovenska 2008
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej t26a

Názov: t26a
Popis premennej: Finančná podpora - A

Znenie otázky:
Keby ste mali možnosť o tom rozhodovať, ktorým z nasledujúcich skupín obyvateľstva by ste poskytli finančnú podporu? Možno uviesť viac odpovedí.

PopisHodnota Frekvencia*%*
Zdravotne postihnutí ľudia 1 825 73.27
Dlhodobo nezamestnaní 2 48 4.26
Ľudia žijúci v rómskych osadách 3 6 0.53
Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 4 68 6.04
Ľudia, ktorí sa liečia zo závislosti 5 10 0.89
Starší ľudia (dôchodcovia) 6 55 4.88
Mnohodetné rodiny 7 25 2.22
Neúplné (jednorodičovské) rodiny 8 17 1.51
Mladé rodiny 9 29 2.58
Azylanti / imigranti 10 0 0
Iná odpoveď 11 12 1.07
Neviem posúdiť 12 29 2.58
Sysmiss 2 0.18

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1124
Minimálna / maximálna hodnota: 2 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.