Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Názory občanov na budúcnosť Slovenska 2008
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej t26b

Názov: t26b
Popis premennej: Finančná podpora - B

Znenie otázky:
Keby ste mali možnosť o tom rozhodovať, ktorým z nasledujúcich skupín obyvateľstva by ste poskytli finančnú podporu? Možno uviesť viac odpovedí.

PopisHodnota Frekvencia*%*
Zdravotne postihnutí ľudia 1 0 0
Dlhodobo nezamestnaní 2 112 9.95
Ľudia žijúci v rómskych osadách 3 10 0.89
Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 4 332 29.48
Ľudia, ktorí sa liečia zo závislosti 5 24 2.13
Starší ľudia (dôchodcovia) 6 253 22.47
Mnohodetné rodiny 7 72 6.39
Neúplné (jednorodičovské) rodiny 8 45 4
Mladé rodiny 9 110 9.77
Azylanti / imigranti 10 4 0.36
Iná odpoveď 11 3 0.27
Neviem posúdiť 12 0 0
Sysmiss 161 14.3

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 965
Minimálna / maximálna hodnota: 161 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.