Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Názory občanov na budúcnosť Slovenska 2008
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej t26c

Názov: t26c
Popis premennej: Finančná podpora - C

Znenie otázky:
Keby ste mali možnosť o tom rozhodovať, ktorým z nasledujúcich skupín obyvateľstva by ste poskytli finančnú podporu? Možno uviesť viac odpovedí.

PopisHodnota Frekvencia*%*
Zdravotne postihnutí ľudia 1 0 0
Dlhodobo nezamestnaní 2 0 0
Ľudia žijúci v rómskych osadách 3 13 1.15
Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 4 57 5.06
Ľudia, ktorí sa liečia zo závislosti 5 16 1.42
Starší ľudia (dôchodcovia) 6 181 16.07
Mnohodetné rodiny 7 97 8.61
Neúplné (jednorodičovské) rodiny 8 108 9.59
Mladé rodiny 9 165 14.65
Azylanti / imigranti 10 0 0
Iná odpoveď 11 2 0.18
Neviem posúdiť 12 0 0
Sysmiss 487 43.25

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 639
Minimálna / maximálna hodnota: 487 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.