Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Názory občanov na budúcnosť Slovenska 2008
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej t26d

Názov: t26d
Popis premennej: Finančná podpora - D

Znenie otázky:
Keby ste mali možnosť o tom rozhodovať, ktorým z nasledujúcich skupín obyvateľstva by ste poskytli finančnú podporu? Možno uviesť viac odpovedí.

PopisHodnota Frekvencia*%*
Zdravotne postihnutí ľudia 1 0 0
Dlhodobo nezamestnaní 2 0 0
Ľudia žijúci v rómskych osadách 3 0 0
Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 4 10 0.89
Ľudia, ktorí sa liečia zo závislosti 5 6 0.53
Starší ľudia (dôchodcovia) 6 43 3.82
Mnohodetné rodiny 7 59 5.24
Neúplné (jednorodičovské) rodiny 8 66 5.86
Mladé rodiny 9 131 11.63
Azylanti / imigranti 10 7 0.62
Iná odpoveď 11 1 0.09
Neviem posúdiť 12 1 0.09
Sysmiss 802 71.23

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 324
Minimálna / maximálna hodnota: 802 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.