Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Názory občanov na budúcnosť Slovenska 2008
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej t28a

Názov: t28a
Popis premennej: Formy podpory pre rodiny - A

Znenie otázky:
Ktoré formy podpory pre rodiny by mal štát uprednostňovať? Možno uviesť viac odpovedí.

PopisHodnota Frekvencia*%*
Štát by mal zvýšiť priame finančné dávky 1 282 25.04
Štát by mal poskytovať daňové úľavy pre rodiny s deťmi 2 348 30.91
Štát by mal podporovať zlepšenie bytových podmienok pre mlad 3 319 28.33
Štát by mal umožniť rodičom s malými deťmi pracovať na skrát 4 30 2.66
Štát by mal poskytovať pôžičky na založenie domácnosti 5 42 3.73
Štát by mal vytvárať dostatok dobre platených miest pre všet 6 84 7.46
Iná odpoveď 7 4 0.36
Nevie 8 15 1.33
Sysmiss 2 0.18

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1124
Minimálna / maximálna hodnota: 2 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.