Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Názory občanov na budúcnosť Slovenska 2008
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej t28b

Názov: t28b
Popis premennej: Formy podpory pre rodiny - B

Znenie otázky:
Ktoré formy podpory pre rodiny by mal štát uprednostňovať? Možno uviesť viac odpovedí.

PopisHodnota Frekvencia*%*
Štát by mal zvýšiť priame finančné dávky 1 1 0.09
Štát by mal poskytovať daňové úľavy pre rodiny s deťmi 2 110 9.77
Štát by mal podporovať zlepšenie bytových podmienok pre mlad 3 272 24.16
Štát by mal umožniť rodičom s malými deťmi pracovať na skrát 4 85 7.55
Štát by mal poskytovať pôžičky na založenie domácnosti 5 189 16.79
Štát by mal vytvárať dostatok dobre platených miest pre všet 6 190 16.87
Iná odpoveď 7 2 0.18
Nevie 8 2 0.18
Sysmiss 275 24.42

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 851
Minimálna / maximálna hodnota: 275 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.