Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Názory občanov na budúcnosť Slovenska 2008
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej t28c

Názov: t28c
Popis premennej: Formy podpory pre rodiny - C

Znenie otázky:
Ktoré formy podpory pre rodiny by mal štát uprednostňovať? Možno uviesť viac odpovedí.

PopisHodnota Frekvencia*%*
Štát by mal zvýšiť priame finančné dávky 1 1 0.09
Štát by mal poskytovať daňové úľavy pre rodiny s deťmi 2 0 0
Štát by mal podporovať zlepšenie bytových podmienok pre mlad 3 81 7.19
Štát by mal umožniť rodičom s malými deťmi pracovať na skrát 4 58 5.15
Štát by mal poskytovať pôžičky na založenie domácnosti 5 121 10.75
Štát by mal vytvárať dostatok dobre platených miest pre všet 6 195 17.32
Iná odpoveď 7 2 0.18
Nevie 8 0 0
Sysmiss 668 59.33

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 458
Minimálna / maximálna hodnota: 668 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.