Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Názory občanov na budúcnosť Slovenska 2008
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej t29a

Názov: t29a
Popis premennej: Väčší súhlas

Znenie otázky:
Čítajte si postupne uvedené dvojice výrokov. Z každej dvojice vyberte tú, s ktorou viac súhlasíte.

PopisHodnota Frekvencia*%*
Povinnosťou rodičov je urobiť všetko pre svoje deti aj za c 1 781 69.36
Rodičia majú svoj vlastný život a nikto od nich nemôže chcie 2 338 30.02
Sysmiss 7 0.62

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1119
Minimálna / maximálna hodnota: 7 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.