Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Názory občanov na budúcnosť Slovenska 2008
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej t40

Názov: t40
Popis premennej: Kategória podľa Vášho hlavného zamestnania

Znenie otázky:
Zaraďte sa, prosím, do jednej z nasledujúcich kategórií podľa Vášho hlavného zamestnania, t.j. podľa pracovnej činnosti, z ktorej máte rozhodujúci príjem peňazí.

PopisHodnota Frekvencia*%*
pomocný manuálny pracovník, bez kvalifikácie 1 88 7.82
kvalifikovaný manuálny pracovník 2 212 18.83
výkonný (stredoškolsky vzdelaný) odborný pracovník 3 191 16.96
tvorivý (vysokoškolsky vzdelaný) odborný pracovník 4 81 7.19
riaditeľ, námestník, politik,... 5 4 0.36
samostatne ekonomicky činný 6 91 8.08
nepracujúci dôchodca 7 225 19.98
študent 8 109 9.68
v domácnosti alebo na materskej dovolenke 9 30 2.66
nezamestnaný 10 50 4.44
iné 11 43 3.82
Sysmiss 2 0.18

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1124
Minimálna / maximálna hodnota: 2 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.