Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2012
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q5d

Názov: Q5d
Popis premennej: V akej miere súhlasíte alebo nesúhlasíte - vo všeobecnosti, zdravotníctvo na Slovensku je neefektívne

Znenie otázky:
V akej miere súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?
Vo všeobecnosti, zdravotníctvo na Slovensku je neefektívne

PopisHodnota Frekvencia*%*
Úplne súhlasím 1 175 15.51
Skôr súhlasím 2 340 30.14
Ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 258 22.87
Skôr nesúhlasím 4 213 18.88
Úplne nesúhlasím 5 54 4.79
Neviem posúdiť 8 88 7.8

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1128
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.