Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2012
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q210

Názov: Q210
Popis premennej: Ako by podľa Vás mala byť táto materská/rodičovská dovolenka rozdelená medzi matku a otca dieťaťa?

Znenie otázky:
Predstavte si znova vyššie spomínaný pár, keď sú obaja v zamestnaní v podobnej situácii a obaja majú nárok na platenú materskú/rodičovskú dovolenku. Ako by podľa Vás mala byť táto materská/rodičovská dovolenka rozdelená medzi matku a otca dieťaťa?

PopisHodnota Frekvencia*%*
Matka by si mala vybrať celé obdobie platenej materskej/rodi 1 752 66.67
Matka by si mala vybrať väčšinu platenej materskej/rodičovsk 2 209 18.53
Matka a otec by si mali vybrať platenú materskú/rodičovskú d 3 78 6.91
Otec by si mal vybrať väčšinu platenej materskej/rodičovskej 4 4 0.35
Otec by si mal vybrať celé obdobie platenej materskej/rodičo 5 1 0.09
Neviem posúdiť 8 69 6.12
Sysmiss 15 1.33

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1113
Minimálna / maximálna hodnota: 15 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2017, podrobnosti nájdete tu.