Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2012
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q213

Názov: Q213
Popis premennej: Kto by mal byť podľa Vás tým, kto primárne hradí náklady na starostlivosť o deti v predškolskom veku?

Znenie otázky:
Kto by mal byť podľa Vás tým, kto primárne hradí náklady na starostlivosť o deti v predškolskom veku?

PopisHodnota Frekvencia*%*
Rodina 1 450 39.89
Verejné zdroje (štát /obec) 2 619 54.88
Zamestnávatelia 3 21 1.86
Neviem posúdiť 8 38 3.37

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1128
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2017, podrobnosti nájdete tu.