Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2012
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q6

Názov: Q6
Popis premennej: Nakoľko by ste boli ochotní platiť vyššie dane, aby sa zlepšila úroveň zdravotníckej starostlivosti pre všetkých obyvateľov Slovenska?

Znenie otázky:
Nakoľko by ste boli ochotní platiť vyššie dane, aby sa zlepšila úroveň zdravotníckej starostlivosti pre všetkých obyvateľov Slovenska?

PopisHodnota Frekvencia*%*
Veľmi ochotný/á 1 12 1.06
Skôr ochotný/á 2 100 8.87
Ani ochotný/á, ani neochotný/á 3 148 13.12
Skôr neochotný/á 4 288 25.53
Veľmi neochotný/á 5 529 46.9
Neviem posúdiť 8 51 4.52

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1128
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2017, podrobnosti nájdete tu.