Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2012
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q219d

Názov: Q219d
Popis premennej: Kto vykonáva vo vašej domácnosti nasledujúce činnosti? Nákup potravín

Znenie otázky:
Kto vykonáva vo Vašej domácnosti nasledujúce činnosti?


PopisHodnota Frekvencia*%*
Vždy ja 1 78 6.91
Obyčajne ja 2 135 11.97
Približne rovnako alebo spoločne 3 293 25.98
Obyčajne manžel(ka), partne(ka) 4 153 13.56
Vždy manžel(ka), partner(ka) 5 54 4.79
Niekto iný (tretia osoba) 6 12 1.06
Neviem posúdiť 8 1 0.09
Sysmiss 402 35.64

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 726
Minimálna / maximálna hodnota: 402 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2017, podrobnosti nájdete tu.