Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2012
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q219g_sk

Názov: Q219g_sk
Popis premennej: Kto vykonáva vo vašej domácnosti nasledujúce činnosti? Vybavovanie a styk s úradmi

Znenie otázky:
Kto vykonáva vo Vašej domácnosti nasledujúce činnosti?
vybavovanie a styk s úradmi

PopisHodnota Frekvencia*%*
Vždy ja 1 92 8.16
Obyčajne ja 2 167 14.8
Približne rovnako alebo spoločne 3 299 26.51
Obyčajne manžel(ka), partne(ka) 4 118 10.46
Vždy manžel(ka), partner(ka) 5 36 3.19
Niekto iný (tretia osoba) 6 14 1.24
Neviem posúdiť 8 0 0
Sysmiss 402 35.64

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 726
Minimálna / maximálna hodnota: 402 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2017, podrobnosti nájdete tu.