Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2012
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q223c

Názov: Q223c
Popis premennej: Prichádzam do práce príliš unavený/á kvôli práci v domácnosti, ktorú som vykonával/a

Znenie otázky:
Ako často sa vám prihodila každá z nasledujúcich situácií v priebehu posledných troch mesiacov:
Prichádzam do práce príliš unavený/á kvôli práci v domácnosti, ktorú som vykonával/a

PopisHodnota Frekvencia*%*
Netýka sa/ nemám zamestnanie 0 492 43.62
Niekoľkokrát za týždeň 1 37 3.28
Niekoľkokrát za mesiac 2 91 8.07
Raz alebo dva krát (v priebehu posledných troch mesiacov) 3 179 15.87
Nikdy 4 329 29.17

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1128
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2017, podrobnosti nájdete tu.