Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2012
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q231SK

Názov: Q231SK
Popis premennej: Ponúkame vám tri modely rodiny. Ktorý z nich najlepšie korešponduje s vašou predstavou o ideálnej rodine

Znenie otázky:
V poslednom období sa veľa diskutuje o zmene tradičných rol muža a ženy v rámci rodiny. Ponúkame vám tri modely rodiny. Ktorý z nich najlepšie korešponduje s vašou predstavou o ideálnej rodine?

PopisHodnota Frekvencia*%*
Rodina, kde obaja partneri majú rovnako náročné zamestnanie 1 509 45.12
Rodina, kde má žena menej náročné zamestnaniea kde väčšia č 2 447 39.63
Rodina, kde je zamestnaný iba manžel a žena sa stará o deti 3 128 11.35
Žiadny z uvedených modelov 4 44 3.9

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1128
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.