Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2012
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q233SK

Názov: Q233SK
Popis premennej: Ktorý z nasledujúcich výrokov najlepšie vystihuje Vašu predstavu o tom, prečo sa rodí menej detí?

Znenie otázky:
Veľa sa píše a hovorí o znižovaní pôrodnosti na Slovensku. Ktorý z nasledujúcich výrokov najlepšie vystihuje Vašu predstavu o tom, prečo sa rodí menej detí? Mladí ľudia:

PopisHodnota Frekvencia*%*
Majú iné možnosti sebarealizácie ako mala generácia ich rodi 1 145 12.85
Majú problém zabezpečiť si samostatné bývanie 2 259 22.96
Nemajú dostatočne platenú prácu, aby zabezpečili rodinu 3 466 41.31
Uprednostňujú život bez záväzkov a bez detí 4 180 15.96
Iné 5 21 1.86
Neviem posúdiť 6 57 5.05

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1128
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.