Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2012
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q236SK

Názov: Q236SK
Popis premennej: Pracoval v uplynulých piatich rokoch niekto z vašej domácnosti dlhodobo v zahraničí?

Znenie otázky:
Pracoval v uplynulých piatich rokoch niekto z Vašej domácnosti dlhodobo v zahraničí?

PopisHodnota Frekvencia*%*
Pracoval/a som (pracujem) dlhodobejšie v zahraničí a manžel/ 1 56 4.96
Spolu s manželom/manželkou, partnerom/partnerkou sme pracov 2 4 0.35
Manžel/ka, partner/ka pracoval/a (pracuje) dlhodobejšie v za 3 45 3.99
Podobná situácia sa nevyskytla 4 982 87.06
Neviem posúdiť 8 41 3.63

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1128
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2017, podrobnosti nájdete tu.