Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2012
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q302b

Názov: Q302b
Popis premennej: Veríte, alebo neveríte, že Vy osobne dokážete získať dobrý zárobok

Znenie otázky:
Nie každý vo Vašom veku má to šťastie, že má dobré zamestnanie, bývanie a pod. Ako je to s Vami? Veríte, alebo neveríte, že Vy osobne dokážete získať..."
dobrý zárobok

PopisHodnota Frekvencia*%*
teraz mám 1 205 18.17
nemám, ale som presvedčený/-á, že získam 2 138 12.23
nemám, ale azda získam 3 159 14.1
nemám a pochybujem, že vôbec niekedy získam 4 115 10.2
nevie 9 17 1.51
Sysmiss 494 43.79

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 634
Minimálna / maximálna hodnota: 494 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.