Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2012
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q303

Názov: Q303
Popis premennej: Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcim názorom - každý človek na Slovensku si prácu nájde, ak ju naozaj hľadá

Znenie otázky:
Povedzte, prosím, do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcim názorom: "Každý človek na Slovensku si prácu nájde, ak ju naozaj hľadá."

PopisHodnota Frekvencia*%*
rozhodne súhlasím 1 118 10.46
skôr súhlasím 2 385 34.13
skôr nesúhlasím 3 306 27.13
rozhodne nesúhlasím 4 250 22.16
nevie 9 69 6.12

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1128
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2017, podrobnosti nájdete tu.