Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2012
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej nat_DEGR

Názov: nat_DEGR
Popis premennej: Aké máte najvyššie ukončené vzdelanie?

Znenie otázky:
Aké máte najvyššie ukončené vzdelanie?

PopisHodnota Frekvencia*%*
neukončená základná škola 1 14 1.24
ukončená základná škola 2 104 9.22
základné vzdelanie + zaučenie, odborná príprava, kurz (bez 3 41 3.63
vyučený/á s výučným listom alebo osvedčením (bez maturity) 4 292 25.89
odborná škola alebo hospodárska škola (bez maturity) 5 64 5.67
vyučený/á s maturitou 6 89 7.89
úplné stredoškolské odborné s maturitou 7 269 23.85
úplné stredoškolské všeobecné (gymnázium, SVŠ) 8 60 5.32
nadstavbové, pomaturitné štúdium 9 24 2.13
vysoká škola - bakalárske štúdium 10 23 2.04
vysoká škola - magisterské, inžinierske štúdium, vrátane ti 11 144 12.77
postgraduálne štúdium (tituly CSc., PhD., Doc., atď.) 12 4 0.35

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1128
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2017, podrobnosti nájdete tu.