Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2012
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q8a

Názov: Q8a
Popis premennej: V akej miere súhlasíte alebo nesúhlasíte - Ľudia by mali mať prístup k verejnej zdravotníckej starostlivosti aj keď nie sú občanmi SR

Znenie otázky:
V akej miere súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi? Ľudia by mali mať prístup k verejnej zdravotníckej starostlivosti aj keď
nie sú občanmi SR

PopisHodnota Frekvencia*%*
Úplne súhlasím 1 225 19.95
Skôr súhlasím 2 359 31.83
Ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 207 18.35
Skôr nesúhlasím 4 172 15.25
Úplne nesúhlasím 5 105 9.31
Neviem posúdiť 8 60 5.32

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1128
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.