Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2012
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej ISCO88

Názov: ISCO88
Popis premennej: Vaše hlavné zamestnanie (kódované v ISCO88)

Znenie otázky:
Uveďte názov vášho hlavného zamestnania. Zároveň ho čo najpodrobnejšie opíšte: aká je náplň Vašej práce, čo máte na starosti, atď. (Nestačí "robotník", prosíme o bližšie určenie, napr. robotník pri páse vo výrobe motorov.) Použite dve aj viacero slov, nepoužívajte skratky. Ak ste / boli ste podnikateľ alebo živnostník, uveďte, v akej oblasti podnikáte / ste podnikali. ZAPÍŠTE ČO NAJPODROBNEJŠIE!

PopisHodnota Frekvencia*%*
doteraz nepracoval - FILTER 0 60 5.32
Profesionálny vojak 110 8 0.71
1110 5 0.44
1130 1 0.09
1210 1 0.09
1220 1 0.09
1221 4 0.35
1222 4 0.35
1223 1 0.09
1224 4 0.35
1225 2 0.18
1226 2 0.18
1229 1 0.09
1231 3 0.27
1232 1 0.09
1233 1 0.09
1236 1 0.09
1311 1 0.09
1312 4 0.35
1313 1 0.09
1314 5 0.44
1315 2 0.18
1316 1 0.09
1317 1 0.09
1318 1 0.09
1319 3 0.27
2113 1 0.09
2132 3 0.27
2140 1 0.09
2142 2 0.18
2143 1 0.09
2145 1 0.09
2211 1 0.09
2213 2 0.18
2220 1 0.09
2221 4 0.35
2222 1 0.09
2300 1 0.09
2310 2 0.18
2320 11 0.98
2330 3 0.27
2331 21 1.86
2332 6 0.53
2340 2 0.18
2359 2 0.18
2411 7 0.62
2419 2 0.18
2422 1 0.09
2429 1 0.09
2432 3 0.27
2441 1 0.09
2444 1 0.09
2450 1 0.09
2451 1 0.09
2452 2 0.18
2470 1 0.09
3112 2 0.18
3113 6 0.53
3115 12 1.06
3116 2 0.18
3118 1 0.09
3119 8 0.71
3139 1 0.09
3151 1 0.09
3152 1 0.09
3211 7 0.62
3212 2 0.18
3221 2 0.18
3222 2 0.18
3224 1 0.09
3229 1 0.09
3230 1 0.09
3231 23 2.04
3232 1 0.09
3310 6 0.53
3410 1 0.09
3411 1 0.09
3412 2 0.18
3413 1 0.09
3415 8 0.71
3416 2 0.18
3419 1 0.09
3421 1 0.09
3422 1 0.09
3423 1 0.09
3429 1 0.09
3430 6 0.53
3431 2 0.18
3433 47 4.17
3434 1 0.09
3439 6 0.53
3442 2 0.18
3443 1 0.09
3460 4 0.35
4111 1 0.09
4115 2 0.18
4121 5 0.44
4122 2 0.18
4130 6 0.53
4131 11 0.98
4132 1 0.09
4133 1 0.09
4141 2 0.18
4142 9 0.8
4190 9 0.8
4210 1 0.09
4211 10 0.89
4212 1 0.09
4213 1 0.09
4221 1 0.09
4222 3 0.27
4223 1 0.09
5120 2 0.18
5121 2 0.18
5122 25 2.22
5123 7 0.62
5130 3 0.27
5132 4 0.35
5133 12 1.06
5140 2 0.18
5141 3 0.27
5149 1 0.09
5160 5 0.44
5161 2 0.18
5162 6 0.53
5169 1 0.09
5220 62 5.5
5230 2 0.18
6100 7 0.62
6110 1 0.09
6111 3 0.27
6120 2 0.18
6121 5 0.44
6141 8 0.71
7111 3 0.27
7120 8 0.71
7121 2 0.18
7122 10 0.89
7124 2 0.18
7129 2 0.18
7130 1 0.09
7131 3 0.27
7132 1 0.09
7134 1 0.09
7135 3 0.27
7136 5 0.44
7137 5 0.44
7141 5 0.44
7210 1 0.09
7212 7 0.62
7213 2 0.18
7214 1 0.09
7220 1 0.09
7222 11 0.98
7224 3 0.27
7230 7 0.62
7231 15 1.33
7233 8 0.71
7240 12 1.06
7241 7 0.62
7242 2 0.18
7245 5 0.44
7311 1 0.09
7340 1 0.09
7410 4 0.35
7411 1 0.09
7412 5 0.44
7420 11 0.98
7432 1 0.09
7433 8 0.71
7436 10 0.89
7437 2 0.18
7442 1 0.09
8100 1 0.09
8111 1 0.09
8113 1 0.09
8120 1 0.09
8121 2 0.18
8122 1 0.09
8124 1 0.09
8131 2 0.18
8141 1 0.09
8143 1 0.09
8150 2 0.18
8162 3 0.27
8163 1 0.09
8170 6 0.53
8171 7 0.62
8210 1 0.09
8211 3 0.27
8232 1 0.09
8240 2 0.18
8264 1 0.09
8271 2 0.18
8272 1 0.09
8273 1 0.09
8274 3 0.27
8280 7 0.62
8281 4 0.35
8282 3 0.27
8283 1 0.09
8284 1 0.09
8286 1 0.09
8311 2 0.18
8320 8 0.71
8323 10 0.89
8324 19 1.68
8330 1 0.09
8331 4 0.35
8332 2 0.18
8333 1 0.09
8334 1 0.09
9000 3 0.27
9120 3 0.27
9132 34 3.01
9141 2 0.18
9151 1 0.09
9152 6 0.53
9153 1 0.09
9160 1 0.09
9211 28 2.48
9313 7 0.62
9320 6 0.53
9322 2 0.18
9330 9 0.8
odmieta uviesť 99997 68 6.03
nevie 99998 14 1.24
bez odpovede 99999 47 4.17

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1128
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2017, podrobnosti nájdete tu.