Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2012
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej PARTEDU

Názov: PARTEDU
Popis premennej: Aké je najvyššie ukončené vzdelanie Vášho manžela(ky) / partnera(ky)?

Znenie otázky:
Aké je najvyššie ukončené vzdelanie Vášho manžela(ky)/partneraky)?

PopisHodnota Frekvencia*%*
neodpovedal 0 19 1.68
neukončená základná škola 1 9 0.8
ukončená základná škola 2 35 3.1
základné vzdelanie + zaučenie, odborná príprava, kurz (bez v 3 25 2.22
vyučený/á s výučným listom alebo osvedčením (bez maturity) 4 204 18.09
odborná škola alebo hospodárska škola (bez maturity) 5 55 4.88
vyučený/á s maturitou 6 69 6.12
úplné stredoškolské odborné s maturitou 7 197 17.46
úplné stredoškolské všeobecné (gymnázium, SVŠ) 8 38 3.37
nadstavbové, pomaturitné štúdium 9 12 1.06
vysoká škola - bakalárske štúdium 10 10 0.89
vysoká škola - magisterské, inžinierske štúdium, vrátane tit 11 79 7
postgraduálne štúdium (tituly CSc., PhD., Doc., atď.) 12 2 0.18
nevie 99 5 0.44
Sysmiss 369 32.71

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 759
Minimálna / maximálna hodnota: 369 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2017, podrobnosti nájdete tu.