Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2012
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej SPWRKHRS

Názov: SPWRKHRS
Popis premennej: Koľko hodín týždenne zvyčajne odpracuje Váš manžel/-ka - partner/-ka - vrátane nadčasov - v platenej práci?

Znenie otázky:
Koľko hodín týždenne zvyčajne odpracuje Váš manžel(ka)/partner(ka) - vrátane nadčasov - v platenej práci? Ak pracuje pre viac zamestnávateľov, alebo je súčasne zamestnancom a živnostníkom či podnikateľom, uveďte prosím celkový počet odpracovaných hodín.

PopisHodnota Frekvencia*%*
8 1 0.09
12 1 0.09
15 1 0.09
16 1 0.09
20 2 0.18
23 1 0.09
25 1 0.09
28 1 0.09
30 5 0.44
32 1 0.09
33 1 0.09
35 8 0.71
37 3 0.27
38 9 0.8
39 1 0.09
40 183 16.22
41 1 0.09
42 26 2.3
43 15 1.33
44 8 0.71
45 27 2.39
46 1 0.09
48 8 0.71
50 36 3.19
52 1 0.09
53 1 0.09
54 1 0.09
55 5 0.44
56 3 0.27
60 14 1.24
65 2 0.18
70 4 0.35
80 4 0.35
84 1 0.09
neodpovedal 998 19 1.68
nevie 999 36 3.19
Sysmiss 695 61.61

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 433
Minimálna / maximálna hodnota: 695 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2017, podrobnosti nájdete tu.