Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2012
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej nat_RELIG

Názov: nat_RELIG
Popis premennej: Hlásite sa k nejakému náboženskému vyznaniu, ak áno, k akému?

Znenie otázky:
Hlásite sa k nejakému náboženskému vyznaniu, ak áno, k akému?

PopisHodnota Frekvencia*%*
bez vyznania 0 135 11.97
rímskokatolícke 1 765 67.82
evanjelické a.v. 2 72 6.38
gréckokatolícke 3 73 6.47
kresťanské reformované (kalvínske) 4 10 0.89
pravoslávne 5 12 1.06
Jehovovi svedkovia 6 2 0.18
iné kresťanské vyznanie 7 1 0.09
židovské 8 1 0.09
iné, nie kresťanské 9 3 0.27
neodpovedal 98 50 4.43
nevie si vybrať 99 4 0.35

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1128
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.