Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2012
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej ATTEND

Názov: ATTEND
Popis premennej: Ako často sa zúčastňujete náboženských obradov (napr. omší a bohoslužieb)?

Znenie otázky:
Ako často sa zúčastňujete náboženských obradov (napr. omší a bohoslužieb)?

PopisHodnota Frekvencia*%*
neodpovedal 0 38 3.37
niekoľkokrát do týždňa 1 105 9.31
raz za týždeň 2 315 27.93
dva-tri -krát za mesiac 3 75 6.65
raz za mesiac 4 55 4.88
niekoľkokrát do roka 5 159 14.1
raz za rok 6 39 3.46
zriedkavejšie 7 140 12.41
nikdy 8 196 17.38
nevie si vybrať 99 6 0.53

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1128
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.