Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2012
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej nat_RINC

Názov: nat_RINC
Popis premennej: Aký je v súčasnosti Váš OSOBNÝ čistý mesačný príjem

Znenie otázky:
Teraz by sme sa radi spýtali na výšku Vašich príjmov. Povedzte prosím, aký je v súčasnosti Váš OSOBNÝ čistý mesačný príjem v Eurách, keď do neho zahrniete svoju mzdu, dôchodok, hodnotu stravných lístkov a všetky ostatné príjmy (napr. rodinné prídavky, rodičovský príspevok, ...)? Odhadnite, prosím, čo najpresnejšie ...


Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1128
Minimálna / maximálna hodnota: 0 / 0
Priemer / štandardná odchýlka: 99999 / 44913.225

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.