Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2012
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej RINCKAT

Názov: RINCKAT
Popis premennej: Vyberte z nasledujúceho zoznamu tú možnosť, ktorá zodpovedá výške Vašich čistých osobných príjmov.

Znenie otázky:
Vyberte z nasledujúceho zoznamu tú možnosť, ktorá zodpovedá výške Vašich čistých osobných príjmov.

PopisHodnota Frekvencia*%*
neodpovedal 0 305 27.04
do 150 EUR (pribl. do 4 500 Sk) 1 14 1.24
151 - 300 EUR (pribl. 4 500 - 9 000 Sk) 2 26 2.3
301 - 450 EUR (pribl. 9 000 - 13 500 Sk) 3 49 4.34
451 - 600 EUR (pribl. 13 500 - 18 000 Sk) 4 49 4.34
601 - 750 EUR (pribl. 18 000 - 22 500 Sk) 5 17 1.51
751 - 900 EUR (pribl. 22 500 - 27 000 Sk) 6 20 1.77
901 - 1 200 EUR (pribl. 27 000 - 36 000 Sk Sk) 7 14 1.24
1 201 - 1 500 EUR (pribl. 36 000 - 45 000 Sk Sk) 8 2 0.18
1 501 - 2 000 EUR (pribl. 45 000 - 60 000 Sk Sk) 9 3 0.27
2 001 - 3 000 EUR (pribl. 60 000 - 90 000 Sk) 10 2 0.18
viac ako 3 000 EUR (viac ako pribl. 90 000 Sk) 11 0 0
iná odpoveď { uveďte } 12 0 0
nevie si vybrať 99 3 0.27
Sysmiss 624 55.32

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 504
Minimálna / maximálna hodnota: 624 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.