Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2012
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej nat_INC

Názov: nat_INC
Popis premennej: príjem domácnosti.

Znenie otázky:
Teraz sa chceme opýtať na príjem Vašej DOMÁCNOSTI. Domácnosťou rozumieme spoločnú domácnosť manželov alebo partnerov, ktorí žijú sami, s deťmi, prípadne s rodičmi, ale aj domácnosť samostatne žijúcich osôb, ktoré spolu hospodária. Povedzte prosím, aký je čistý mesačný príjem všetkých členov Vašej domácnosti spolu, keď do neho zahrniete mzdy, dôchodky, štipendiá a všetky ostatné pracovné i nepracovné príjmy. Zarátajte, prosím, aj Váš príjem. Uveďte príjem v Eurách. Odhadnite, prosím, čo najpresnejšie ...


Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 970
Minimálna / maximálna hodnota: 158 / 0
Priemer / štandardná odchýlka: 99999 / 56026.644

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2017, podrobnosti nájdete tu.