Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2012
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej HINCKAT

Názov: HINCKAT
Popis premennej: Vyberte z nasledujúceho zoznamu tú možnosť, ktorá zodpovedá výške čistých príjmov celej Vašej domácnosti.

Znenie otázky:
Teraz sa chceme opýtať na príjem Vašej DOMÁCNOSTI. Domácnosťou rozumieme spoločnú domácnosť manželov alebo partnerov, ktorí žijú sami, s deťmi, prípadne s rodičmi, ale aj domácnosť samostatne žijúcich osôb, ktoré spolu hospodária. Vyberte z nasledujúceho zoznamu tú možnosť, ktorá zodpovedá výške čistých príjmov celej Vašej domácnosti.

PopisHodnota Frekvencia*%*
neodpovedal 0 364 32.27
do 150 EUR (pribl. do 4 500 Sk) 1 0 0
151 - 300 EUR (pribl. 4 500 - 9 000 Sk) 2 2 0.18
301 - 450 EUR (pribl. 9 000 - 13 500 Sk) 3 3 0.27
451 - 600 EUR (pribl. 13 500 - 18 000 Sk) 4 12 1.06
601 - 750 EUR (pribl. 18 000 - 22 500 Sk) 5 23 2.04
751 - 900 EUR (pribl. 22 500 - 27 000 Sk) 6 42 3.72
901 - 1 200 EUR (pribl. 27 000 - 36 000 Sk Sk) 7 41 3.63
1 201 - 1 500 EUR (pribl. 36 000 - 45 000 Sk Sk) 8 20 1.77
1 501 - 2 000 EUR (pribl. 45 000 - 60 000 Sk Sk) 9 22 1.95
2 001 - 3 000 EUR (pribl. 60 000 - 90 000 Sk) 10 6 0.53
viac ako 3 000 EUR (viac ako pribl. 90 000 Sk) 11 3 0.27
iná odpoveď { uveďte } 12 0 0
nevie si vybrať 99 0 0
Sysmiss 590 52.3

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 538
Minimálna / maximálna hodnota: 590 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2017, podrobnosti nájdete tu.