Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2012
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q1a

Názov: Q1a
Popis premennej: V akej miere vo všeobecnosti dôverujete vzdelávaciemu systému na Slovensku

Znenie otázky:
V akej miere vo všeobecnosti dôverujete
vzdelávaciemu systému na Slovensku?

PopisHodnota Frekvencia*%*
Úplne dôverujem 1 144 12.77
Z väčšej časti dôverujem 2 482 42.73
Čiastočne dôverujem 3 330 29.26
Len málo dôverujem 4 95 8.42
Vôbec nedôverujem 5 41 3.63
Neviem posúdiť 8 36 3.19

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1128
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.