Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2012
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q10b

Názov: Q10b
Popis premennej: V akej miere súhlasíte alebo nesúhlasíte - Ľudia trpia vážnymi zdravotnými problémami kvôli prostrediu, v ktorom pracujú alebo žijú

Znenie otázky:
Vážne zdravotné problémy môžu mať rôzne príčiny. V akej miere súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi? Ľudia trpia vážnymi zdravotnými problémami
kvôli prostrediu, v ktorom pracujú alebo žijú

PopisHodnota Frekvencia*%*
Úplne súhlasím 1 331 29.34
Skôr súhlasím 2 548 48.58
Ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 167 14.8
Skôr nesúhlasím 4 54 4.79
Úplne nesúhlasím 5 10 0.89
Neviem posúdiť 8 18 1.6

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1128
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2017, podrobnosti nájdete tu.