Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2012
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej vmb

Názov: vmb
Popis premennej: Veľkosť miesta bydliska podľa kódu obce a sčítania 2011 [premenná dodaná s dátovým súborom]

PopisHodnota Frekvencia*%*
do 1000 obyvateľov 1 95 8.42
1001 - 5000 obyvateľov 2 516 45.74
5 001 - 20 000 obyvateľov 3 163 14.45
20 001 - 100 000 obyvateľov 4 290 25.71
100 001 a viac obyvateľov 5 64 5.67

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1128
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.