Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2012
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q10c

Názov: Q10c
Popis premennej: V akej miere súhlasíte alebo nesúhlasíte - Ľudia trpia vážnymi zdravotnými problémami v dôsledku dedičnosti

Znenie otázky:
Vážne zdravotné problémy môžu mať rôzne príčiny. V akej miere súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi? Ľudia trpia vážnymi zdravotnými problémami
v dôsledku dedičnosti

PopisHodnota Frekvencia*%*
Úplne súhlasím 1 337 29.88
Skôr súhlasím 2 560 49.65
Ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 157 13.92
Skôr nesúhlasím 4 44 3.9
Úplne nesúhlasím 5 7 0.62
Neviem posúdiť 8 23 2.04

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1128
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2017, podrobnosti nájdete tu.