Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2012
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej A6_1

Názov: A6_1
Popis premennej: Zaznamenali ste, že by pri niektorých otázkach alebo pojmoch mal respondent/-ka nejaké problémy

Znenie otázky:
Zaznamenali ste, že by pri niektorých otázkach alebo pojmoch mal respondent/-ka nejaké problémy (napr. Nepochopil/-a otázku, otázka mu/jej pripadala príliš komplikovaná, nezrozumiteľná, nejednoznačná atď.)?
Respondent rozumel významu otázok:

PopisHodnota Frekvencia*%*
Veľmi dobre 1 608 53.9
Celkom dobre 2 470 41.67
S obtiažami 3 50 4.43
Veľmi zle 4 0 0

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1128
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2017, podrobnosti nájdete tu.