Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2012
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q10d

Názov: Q10d
Popis premennej: V akej miere súhlasíte alebo nesúhlasíte - Ľudia trpia vážnymi zdravotnými problémami pretože sú chudobní

Znenie otázky:
Vážne zdravotné problémy môžu mať rôzne príčiny. V akej miere súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi? Ľudia trpia vážnymi zdravotnými problémami
pretože sú chudobní

PopisHodnota Frekvencia*%*
Úplne súhlasím 1 217 19.24
Skôr súhlasím 2 433 38.39
Ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 249 22.07
Skôr nesúhlasím 4 181 16.05
Úplne nesúhlasím 5 35 3.1
Neviem posúdiť 8 13 1.15

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1128
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2017, podrobnosti nájdete tu.