Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2012
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q15a

Názov: Q15a
Popis premennej: V akej miere súhlasíte alebo nesúhlasíte s výrokmi o lekároch na Slovensku - Vo všeobecnosti, lekárom možno dôverovať

Znenie otázky:
V akej miere súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi o lekároch na Slovensku?
vo všeobecnosti, lekárom možno dôverovať

PopisHodnota Frekvencia*%*
Úplne súhlasím 1 154 13.65
Skôr súhlasím 2 564 50
Ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 253 22.43
Skôr nesúhlasím 4 105 9.31
Úplne nesúhlasím 5 35 3.1
Neviem posúdiť 8 17 1.51

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1128
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2017, podrobnosti nájdete tu.