Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2012
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q15c

Názov: Q15c
Popis premennej: V akej miere súhlasíte alebo nesúhlasíte s výrokmi o lekároch na Slovensku - Odborné zručnosti lekárov nie sú na takej úrovni, na akej by mali byť

Znenie otázky:
V akej miere súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi o lekároch na Slovensku?
odborné zručnosti lekárov nie sú na takej úrovni, na akej by mali byť

PopisHodnota Frekvencia*%*
Úplne súhlasím 1 67 5.94
Skôr súhlasím 2 234 20.74
Ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 304 26.95
Skôr nesúhlasím 4 349 30.94
Úplne nesúhlasím 5 122 10.82
Neviem posúdiť 8 52 4.61

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1128
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2017, podrobnosti nájdete tu.