Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2012
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q15d

Názov: Q15d
Popis premennej: V akej miere súhlasíte alebo nesúhlasíte s výrokmi o lekároch na Slovensku - Lekári sa starajú viac o svoje zárobky ako o svojich pacientov

Znenie otázky:
V akej miere súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi o lekároch na Slovensku?
lekári sa starajú viac o svoje zárobky ako o svojich pacientov

PopisHodnota Frekvencia*%*
Úplne súhlasím 1 234 20.74
Skôr súhlasím 2 378 33.51
Ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 340 30.14
Skôr nesúhlasím 4 119 10.55
Úplne nesúhlasím 5 30 2.66
Neviem posúdiť 8 27 2.39

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1128
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2017, podrobnosti nájdete tu.