Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2012
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q22c

Názov: Q22c
Popis premennej: V akej miere ste boli spokojní s lekárskym ošetrením keď ste boli naposledy hospitalizovaný/á v nemocnici?

Znenie otázky:
V akej miere ste boli spokojní alebo nespokojní s lekárskym ošetrením
keď ste boli naposledy hospitalizovaný/á v nemocnici?

PopisHodnota Frekvencia*%*
plne spokojný/á 1 58 5.14
veľmi spokojný/á 2 101 8.95
Skôr spokojný/á 3 242 21.45
Ani spokojný/á, ani nespokojný/á 4 91 8.07
Skôr nespokojný/á 5 65 5.76
Veľmi nespokojný/á 6 25 2.22
Úplne nespokojný/á 7 12 1.06
Netýka sa 97 471 41.76
Neviem posúdiť 98 63 5.59

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1128
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2017, podrobnosti nájdete tu.