Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2012
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q32SK

Názov: Q32SK
Popis premennej: Ktorý z nasledujúcich výrokov podľa vášho názoru najlepšie charakterizuje súčasnú situáciu vo financovaní a hospodárení s financiami v slovenskom zdravotníctve?

Znenie otázky:
Ktorý z nasledujúcich výrokov podľa Vášho názoru najlepšie charakterizuje súčasnú situáciu vo financovaní a hospodárení s financiami v slovenskom zdravotníctve?

PopisHodnota Frekvencia*%*
Financií pre zdravotníctvo je dosť a hospodári sa s nimi dob 1 15 1.33
Financií pre zdravotníctvo je dosť, ale hospodári sa s nimi 2 454 40.25
Financií pre zdravotníctvo je málo, ale hospodári sa s nimi 3 84 7.45
Financií pre zdravotníctvo je málo a hospodári sa s nimi zle 4 460 40.78
Neviem posúdiť 5 115 10.2

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1128
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.