Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2012
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q204c

Názov: Q204c
Popis premennej: V akej miere súhlasíte alebo nesúhlasíte - Je v poriadku, ak pár žije spolu bez úmyslu uzavrieť manželstvo

Znenie otázky:
V akej miere súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi:
je v poriadku, ak pár žije spolu bez úmyslu uzavrieť manželstvo

PopisHodnota Frekvencia*%*
Úplne súhlasím 1 115 10.2
Skôr súhlasím ako nesúhlasím 2 192 17.02
Rovnako súhlasím ako nesúhlasím 3 280 24.82
Skôr nesúhlasím ako súhlasím 4 276 24.47
Vôbec nesúhlasím 5 230 20.39
Neviem posúdiť 8 35 3.1

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1128
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2017, podrobnosti nájdete tu.