Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2012
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q205b

Názov: Q205b
Popis premennej: V akej miere súhlasíte alebo nesúhlasíte - Dve ženy tvoriace pár dokážu vychovať dieťa rovnako dobre ako heterosexuálny pár

Znenie otázky:
Deti vyrastajú v rozličnom rodinnom prostredí. Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi:
dve ženy tvoriace pár dokážu vychovať dieťa rovnako dobre ako heterosexuálny pár

PopisHodnota Frekvencia*%*
Úplne súhlasím 1 26 2.3
Skôr súhlasím ako nesúhlasím 2 91 8.07
Rovnako súhlasím ako nesúhlasím 3 155 13.74
Skôr nesúhlasím ako súhlasím 4 226 20.04
Vôbec nesúhlasím 5 518 45.92
Neviem posúdiť 8 112 9.93

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1128
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2017, podrobnosti nájdete tu.