Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2012
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q5c

Názov: Q5c
Popis premennej: V akej miere súhlasíte alebo nesúhlasíte - štát by mal poskytovať len základnú zdravotnícku starostlivosť

Znenie otázky:
V akej miere súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?
Štát by mal poskytovať len základnú zdravotnícku starostlivosť

PopisHodnota Frekvencia*%*
Úplne súhlasím 1 36 3.19
Skôr súhlasím 2 91 8.07
Ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 107 9.49
Skôr nesúhlasím 4 457 40.51
Úplne nesúhlasím 5 422 37.41
Neviem posúdiť 8 15 1.33

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1128
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2017, podrobnosti nájdete tu.