Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2012
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q207a

Názov: Q207a
Popis premennej: V akej miere súhlasíte alebo nesúhlasíte - Sledovať ako deti vyrastajú je najväčším životným potešením

Znenie otázky:
Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi:
sledovať ako deti vyrastajú je najväčším životným potešením

PopisHodnota Frekvencia*%*
Úplne súhlasím 1 774 68.62
Skôr súhlasím ako nesúhlasím 2 258 22.87
Rovnako súhlasím ako nesúhlasím 3 68 6.03
Skôr nesúhlasím ako súhlasím 4 8 0.71
Vôbec nesúhlasím 5 1 0.09
Neviem posúdiť 8 19 1.68

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1128
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2017, podrobnosti nájdete tu.